Setkání rodičů školáků před zápisem do ZŠ

Vážení rodiče, v úterý 02. 04. 2019 od 15.45h jsme pro vás připravili setkání – besedu se zástupci ZŠ a školním psychologem. Setkání bude zaměřeno na předání informací před zápisem dětí do 1. třídy ZŠ. Bližší informace najdete na jednotlivých … Více…

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Zápisy do mateřských škol v městě Brně bude probíhat pomocí elektronické podpory na webových stránkách OŠMT/MMB: www.zapisdoms.brno.cz, kde najdete podrobné informace. Sběr přihlášek v naší MŠ bude probíhat: 02. května 2018 10.00 – 14.00h 03. května 2018 10.00 – 12.00h … Více…

1 2