Setkání rodičů školáků před zápisem do ZŠ

Vážení rodiče, v úterý 02. 04. 2019 od 15.45h jsme pro vás připravili setkání – besedu se zástupci ZŠ a školním psychologem. Setkání bude zaměřeno na předání informací před zápisem dětí do 1. třídy ZŠ. Bližší informace najdete na jednotlivých … Více…

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Zápisy do mateřských škol v městě Brně bude probíhat pomocí elektronické podpory na webových stránkách OŠMT/MMB: www.zapisdoms.brno.cz, kde najdete podrobné informace. Sběr přihlášek v naší MŠ bude probíhat: 02. května 2018 10.00 – 14.00h 03. května 2018 10.00 – 12.00h … Více…

Přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče, ředitelství mateřské školy po dohodě se zřizovatel oznamuje termíny přerušení provozu školy: podzimní prázdniny 26 – 27. 10. 2017 vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 02. 01. 2018, zahájení provozu bude od středy 03. 01. 2018.   Helena … Více…

Rekonstrukce školní zahrady

Vážení rodiče, od začátku školního roku 2017/2018 bude probíhat celková rekonstrukce školní zahrady, včetně úprav prostorů před budovou školy. Investorem je zřizovatel školy MČ Královo Pole. V Brně dne 1. 9. 2017. Helena Strejčková, ředitelka

Prázdninový provoz školy

Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12, p.o. bude mít po dobu letních prázdnin provoz 02. – 13. 07. 2018 Přerušení provozu školy bude 16. 07. – 31. 08. 2018. Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 03. 09. 2018.   … Více…

1 2