Týden dětských radovánek

29.5 – 2.6. – v MŠ – bude se konat Týden dětských radovánek u příležitosti Dne dětí

29.5. – program proběhne v MŠ – podle počasí zvolíme dopolední soutěžení, opékání špekáčků

30. 5. – pojedeme s dětmi na výlet – na hrad Veveří – kde na nás čeká zábavný program o středověku ( podrobnosti k výletu budou na informačním okénku každé třídy)

31. 5.  – přijedou za dětmi zástupci Hasičského záchranného sboru předvedou svou práci, vybavení …program proběhne v MŠ

1.6. – v MŠ – navštíví naši školku mobilní Planetárium Morava s naučným pohádkovým příběhem

2. 6. – čeká děti “ Veselé kreslení na chodníky „