Fotografování tříd

Ve čtvrtek 09. 05. 2024 od 9:30 hodin bude na zahradě školy probíhat fotografování tříd a „školáků“, kteří odchází do 1. třídy.

Je možné vyfotit i skupinky kamarádů. Prosíme o předběžnou domluvu s paní učitelkami na své třídě nejpozději do úterý 07. 05. 2024.

Foto třídy 40 Kč.

Školácké „minitablo“ 70 Kč.

Foto „kamarádi“ 35 Kč.