Hudební březen

6. března 2019 – Přehlídka školek- MATEŘINKA 2019 ( Semilasso). Vystoupení vybraných dětí ze tříd – Název vystoupení : PRINCEZNY Z ROZÁRKY 

14.března 2019 – Koncert ZUŠ – akce pouze pro předškoláky! 

26.března 2019 – Muzikoterapie pro děti v MŠ ( téma- Indiánský příběh)