Letní prázdninový provoz 2018

Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12, p. o. bude mít letní prázdninový provoz 02. – 13. 07. 2018.

Přerušení provozu po dobu letních prázdnin bude 16. 07. – 31. 08. 2018.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 03. 09. 2018.

Rodiče nových dětí přijatých na nový školní rok 2018/2019 si můžou přinést do třídy pomůcky a oblečení de dnech 29. – 30. 08. 2018 mezi 8.00 – 11.00h.

 

Přejeme všem krásné pohodové prázdniny.

Za zaměstnance školy                                Helena Strejčková, ředitelka