Letní prázdniny červenec-srpen 2019

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy Rozárka bude přerušen od 01. 07 do 31. 08. 2019.

Náhradní provoz po dobu přerušení provozu MŠ Rozárka budou zajišťovat mateřské školy na území MČ Královo Pole.

Bližší informace najdete na nástěnkách jednotlivých tříd nebo u paní učitelek a ředitelky školy.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 02. 09. 2019.