Přerušení provozu MŠ

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY

Vážení rodiče,

na základě informace Brněnských vodáren a kanalizací vám oznamuji, že z důvodu oprav havárie na vodovodu pro veřejnou potřebu bude v pátek 01. 10. 2021 přerušena dodávka studené vody a tím i teplé vody do objektu naší MŠ.

Z těchto závažných organizačních důvodů (provoz školní kuchyně, zajištění hygieny dětí, úklidu) dle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, dle §3 odst. 2 po předchozím projednání se zřizovatelem bude provoz MŠ přerušen v pátek 01. 10. 2021.

Helena Strejčková, ředitelka školy