Přerušení provozu školy 27., 29. října 2021

Vážení rodiče,

ze závažných organizačních důvodů (pracovní neschopnost zaměstnanců školy – chybí 3 učitelky, kuchařka, obě uklízečky) dle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, dle §3 odst. 2 a po předchozím projednání se zřizovatelem bude provoz MŠ přerušen ve středu 27. 10., v pátek 29. 10. 2021.

Předem děkuji za pochopení mimořádné situace

Helena Strejčková