Přerušení provozu školy po dobu letních prázdnin

Mateřská škola Rozárka bude mít přerušení provozu po dobu letních prázdnin:

01. 07. – 13. 08. 2023

14 – 25. 08. 2023 prázdninový provoz MŠ

28. 08 – 01. 09. 2023 přípravný týden

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 04. 09. 2023.