Rozlučkový červen

5.června 2019 – Ve středu se bude konat na zahradě MŠ ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA   (v dopoledních hodinách)

6. června 2019 – Ve čtvrtek pojedou předškolní děti na exkurzi Vodovna – Jundrov

12. června 2019 – Ve středu se bude konat slavností pasování předškoláků na školáky. Pasování bude probíhat na zahradě MŠ. Začátek 15:30 hodin. Akci bude uvádět kouzelník Jiřík Krejčí.