Se Sokolem do života: slavnostní zahájení cvičení na zahradě MŠ