Slavnostní ukončení sokolského cvičení, fotografování předškoláků