Společná schůzka rodičů

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na společnou schůzku rodičů naší mateřské školy Rozárka, která se koná

v pondělí 26. 09. 2022 v 15.45h  – třída Pomněnky /1.poschodí/

Program schůzky:

 1. NADACE školy:
 • Přehled čerpání ve školním roce 2022/2023
 • Volba pokladníka na další období
 • Stanovení výše finančního příspěvku na školní rok 2022/2023
 1. Organizace provozu školy ve školním roce 2022/2023
 • Školní řád
 • Distanční vzdělávání
 • Docházka dětí v povinném posledním roce předškolní docházky
 • Stravování dětí v MŠ
 • Provoz školy v průběhu školního roku
 • Připravované akce MŠ pro děti a rodiče
 1. Diskuse
 1. Informace o průběhu vzdělávání jednotlivých tříd – po skončení schůzky individuální konzultace s pí. učitelkami.

  Srdečně zvou paní učitelky MŠ Rozárka