Odhlašování a přihlašování ze stravování

Odhlašování dětí ze stravování je třeba provádět den dopředu do 13.00h. Písemně do sešitu na jednotlivých třídách nebo telefonicky. Pozdější odhlášky nemohou být akceptovány, jelikož je zboží objednáno den předem. Totéž platí pro přihlašování dětí na stravu.

Výdej obědů do vlastních jídlonosičů ve školní kuchyni: 11.30h – 11.45h

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Provozní řád kuchyně
Tisk jídelníčku
Historie jídelníčku