Vážení rodiče,

v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu – Objednávání stravy internetem.
Služba je spuštěna na zkoušku od pondělí 29. 04. 2024. Můžete zde již odhlašovat nebo přihlašovat stravu Vašeho dítěte. Zatím stále platí i odhlášky telefonicky nebo zápisem do sešitků na třídách.

Od nového školního roku 2024/2025 bude možná pouze služba internetem.

Díky aplikaci Strava.cz můžete nyní přihlašovat a odhlašovat stravu prakticky kdykoli a odkudkoli. Získáte i přehled o vydané stravě a stavu Vašeho konta. Můžete také sledovat historii Vašich objednávek a plateb za stravu.
Elektronický systém Vám bude přístupný 24hodin denně. Odhlášení či přihlášení celodenní stravy svého dítěte můžete uničit do 13,00 hodin den předem.

K přihlášení na www.strava.cz použijete číslo školní jídelny, Vaše přístupové jméno a heslo.
Číslo školní jídelny: 1664
Přihlašovací jméno: příjmení a jméno dítěte, malá písmenka dohromady /např. Malá Hana = malahana/
Přihlašovací heslo: první přihlášení stejné jako přihlašovací jméno /dále si můžete heslo změnit v aplikaci kliknutím na odkaz „Nastavení“/
V sekci „Nastavení“ doporučujeme zadat Vaši emailovou adresu a zvolit zasílání zprávy „Měsíční přehled“.

Aplikace Strava.cz je dostupná na www.strava.cz nebo si ji můžete stáhnout do svého mobilu.
Aplikace pro Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz&hl=cs
Aplikace pro iOs: https://apps.apple.com/cz/app/strava-cz/id1433795141?l=cs&ls=1

V případě nejasností Vám podá informace vedoucí školní kuchyně, pí. Straková Jaroslava.

Provozní řád kuchyně
Tisk jídelníčku
Historie jídelníčku