Termín znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče,

s ohledem na ukončení nouzového stavu skončí i účinnost krizového opatření Statutárního města Brna, kterým byla ode dne 16. 03. 2020 zakázána osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání. Za předpokladu ukončení nouzového stavu k datu 17. 05. 2020 se zřizovatel mateřské školy Rozárka MČ Královo Pole rozhodl o znovuotevření školy od pondělí 18. 05. 2020.

Žádáme vás o informaci, zda vaše dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání za níže uvedených podmínek na:

email: ms.hercikova@volny.cz nebo
telefonní číslo: +420549257292, +420602529463 (12 – 14. 05. 2020 od 8.00h do 13.00h)

Zákonný zástupce poskytne písemné „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato – tiskopis „Čestné prohlášení“

Zákonný zástupce poučí své dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.