Týden dětských radovánek

Týden dětských radovánek probíhá k příležitosti Dne dětí. Pro děti je připraven tento program:

28. 5.  Dopravní hřiště – děti si vyzkouší jízdu v elektro autech a čtyřkolkách, zahrají si na policisty……akce proběhne na hřišti“ Kolečko“

29. 5. Malá technická univerzita – děti čeká aktivní výukový program „Stavitel města“, ve kterém se naučí „jak stavět město“.

30. 5.  Divadlo Rozárka – paní učitelky zahrají dětem k svátku pohádku “ Boudo, budko“

31. 5.  VÝLET MŠ do Oslavan, do Duhového parku ( Permonium Oslavany). Děti budou zachraňovat Duhovou vílu plněním různých úkolů. Podrobnosti k výletu budou včas vyvěšeny v inform. okénku tříd.

1. 6. Veselé kreslení na chodníky.