TÝDEN DĚTSKÝCH RADOVÁNEK

Týden dětských radovánek probíhá k příležitosti Dne dětí. Pro děti je připraven tento program:

29. 5. 2023  PLANETÁRIUM MORAVIA – v dopoledních hodinách nás navštíví PLANETÁRIUM MORAVIA s představením „POLARIS“
30. 5. 2023  NAUČNÝ KONCERT – v dopoledních hodinách nás navštíví LIBOR JANEČKA s naučným koncertem „HUDEBNÍ ABECEDA“
31. 5. 2023 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – děti si vyzkouší jízdu v elektro autech a čtyřkolkách, zahrají si na policisty. Akce proběhne v dopoledních hodinách na HŘIŠTI „KOLEČKO“
1. 6. 2023 DEN DĚTÍ – v dopoledních hodinách oslavíme DEN DĚTÍ. Čeká nás zmrzlina, pohybové hry a tanec s hudbou.
2. 6. 2023 MALOVÁNÍ KŘÍDAMI – veselé kreslení na chodníky kolem MŠ