Ukončení cvičení se Sokolem Pepíkem

Ve čtvrtek 20. června v dopoledních hodinách proběhne veselá akce na ukončení cvičení se Sokolem Pepíkem v tomto školním roce (děti obdrží za celoroční statečné sportovní výkony malou odměnu).
Akce bude spojena s „Pasováním předškoláků“, kteří pasováni nebyli.
Milí rodiče „školáků“ – připravte, prosím, na tento den (čtvrtek) našim školákům ZELENÁ TRIČKA z pasování. Společně Vám je všechny vyfotíme. 🙂