Vánoční prázdniny 2016

Ředitelství mateřské školy Rozárka, Brno, Herčíkova 12, příspěvková organizace oznamuje rodičům, že po dobu vánočních prázdnin bude provoz mateřské školy přerušen od 23. 12. 2016 do 02. 01. 2017.

Provoz školy bude opět zahájen v úterý 03. 01. 2017.

Helena Strejčková, ředitelka