Zápis dětí do MŠ školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

 1. Fáze – Vydávání přihlášek 01 – 30. dubna 2022

Přihlášku pro zápis dítěte do MŠ je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek:

 • Elektronické vydávání přihlášky

Na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu PDF.

 • Vyzvednutí na OŠML

Na odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám 3, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00h

Kontakty:

Pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu v pondělí 25. 04. 2022  11.00 – 12.00h

 1. Fáze – Sběr přihlášek 02. a 03. května 2022

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy: s2d6f5h
 • e-mailem: hercikova@volny.cz s uznávaným elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobně do poštovní schránky na budově MŠ
 • osobně v kanceláři MŠ (bez individuálního časového harmonogramu)
 • 05. 2022 8.00 – 10.00h
 • 05. 2022 10.00 – 12.00h

Doklady k zápisu:

 • Rodný list – kopii
 • Místo trvalého pobytu dítěte – doloženo Čestné prohlášení
 • Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře

Další bližší důležité informace k podání žádosti najdete na www.zapisdoms.brno.cz

 1. Fáze – Přijímací řízení od 17. května 2022

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

*telefonicky          *prostřednictvím sms               *e-mailem

*doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí