Zápis do MŠ školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

 1. Fáze – Vydávání přihlášek 15. dubna – 14. května 2024

Přihlášku pro zápis dítěte do MŠ je možné získat v období vydávání přihlášek:

 • Elektronické vydávání přihlášky

Na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu PDF.

 • Osobně v MŠ

Pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu v pondělí 29. 04. 2024 10.00h – 11.30h

 1. Fáze – Příjen vyplněných žádostí 13. a 14. května 2024

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy: s2d6f5h
 • e-mailem: ms.hercikova@volny.cz s uznávaným elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobně do poštovní schránky na budově MŠ
 • osobně v kanceláři MŠ (bez individuálního časového harmonogramu)
 • 13. 05. 2024 8.00h – 11.00h
 • 14. 05. 2024 10.00h – 12.00h

Doklady k zápisu:

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte – doloženo Čestné prohlášení
 • Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou).

Další bližší důležité informace k podání žádosti najdete na www.zapisdoms.brno.cz

 1. Fáze – Vyhodnocení žádostí od 23. května 2024

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

*telefonicky           *prostřednictvím sms               *e-mailem            *doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí