Zápis do MŠ školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

 

 1. Fáze – Vydávání přihlášek 01 – 30. dubna 2023

Přihlášku pro zápis dítěte do MŠ je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek:

Elektronické vydávání přihlášky

Na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu PDF.

Vyzvednutí na OŠML/MMB

Na odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám 3, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00h

Osobně v MŠ

Pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu v pondělí 17. 04. 2023 11.00 – 12.00h

 

 1. Fáze – Sběr přihlášek 03. a 04. května 2023

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy: s2d6f5h
 • e-mailem: hercikova@volny.cz s uznávaným elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobně do poštovní schránky na budově MŠ
 • osobně v kanceláři MŠ (bez individuálního časového harmonogramu)
 • 03. 05. 2023 8.30 – 11.00h
 • 04. 05. 2023 10.00 – 12.00h

Doklady k zápisu:

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte – doloženo Čestné prohlášení
 • Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře

Další bližší důležité informace k podání žádosti najdete na www.zapisdoms.brno.cz

 

 1. Fáze – Přijímací řízení od 17. května 2023

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

*telefonicky           *prostřednictvím sms               *e-mailem            *doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí