Činnosti a úkoly pro děti 6 týden – Sešli jsme se na farmě

TÉMA: Sešli jsme se na farmě

S dětmi si můžete doma zacvičit cviky motivované zvířátky:

(např. skáčeme snožmo jako kuřátka, lezeme po čtyřech jako kravičky,..)

-Ptačí taneček – podle videa si můžete zatancovat zábavný taneček:

Poslech hlasů zvířátek z farmy- nejprve se s dětmi na video podívejte, poté si zvířátka pojmenujte a zkuste napodobovat jejich hlasy:

 

,,Když jsem já sloužil‘‘

-píseň se můžete naučit podle zábavného videa:

Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte– procvičte si hlasy zvířátek:

 

PRACOVNÍ LISTY: 

 

Jaký užitek máme z oveček a kraviček? Čárou k nim přiřaď správný obrázek. Obrázky si vymaluj 🙂

 

 

Zvířátko v řadě správně pojmenuj a zakroužkuj jaké mláďátko k němu patří. Mládě správně pojmenuj:

 

Domácí zvířata – pojmenuj zvíře a jeho mládě – s dětmi si můžete nejdříve zvířátka zopakovat na videu:

 

Inspirace pro výtvarnou výchovu: 

 

 

ORIGAMI: 

 

 

 

GRAFOMOTORICKÉ CVIČENÍ: