Setkání rodičů školáků před zápisem do ZŠ

Vážení rodiče,

v úterý 02. 04. 2019 od 15.45h jsme pro vás připravili setkání – besedu se zástupci ZŠ a školním psychologem.

Setkání bude zaměřeno na předání informací před zápisem dětí do 1. třídy ZŠ.

Bližší informace najdete na jednotlivých třídách MŠ.

Srdečně zveme všechny zájemce a těšíme se na společné setkání