Sváteční prosinec s překvapením

7. 12. – v MŠ – v 10.45 hodin – bude pro děti nachystána “ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA “ s pohádkou.  Mikulášským programem nás provedou herci Divadla Koráb.

 

Vánoční besídky proběhnou na jednotlivých třídách v termínu od 12.12. do 14.12. 2017přesné informace o besídkách budou včas vyvěšeny na informačním okénku každé třídy).