Beseda pro děti: Včely do Brna

Ve středu 27. 9. v dopoledních hodinách navštíví MŠ spisovatelka a ilustrátorka Markéta Vítková s projektem „Včely do Brna“. Formou interaktivní besedy děti seznámí s opylovači naší přírody.