Velikonoční březen

14. 3. – v ZUŠ V. Kaprálové – akce pro „školáky“ – naši školáci jsou pozváni na koncert dětí ze Základní umělecké školy. Výchovný koncert začíná v 9.15 hodin. Odchod      „školáků“ z MŠ je v 8. 55 hodin.

21.3. a 28. 3.  – Centrum aktivního vzdělávání, Lidická 28 – 21.3. pojede na program třída Kopretinky, 28.3. – pojedou třídy Berušky a Pomněnky. Všechny děti se v dopoledních hodinách zúčastní programu “ JAK SE PEČOU VELIKONOCE“. Děti budou zadělávat těsto na mazance a sledovat jejich pečení, součástí programu je také drobné velikonoční tvoření.    Děti na tuto akci pojedou MHD. Odchod z MŠ je v 8:00 hodin. (Podrobnosti organizace odjezdu z MŠ budou včas vyvěšeny v informačním okénku každé třídy.)