Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020

Vydávání přihlášek:

Rodiče si vyplní a vytisknou přihlášku:

Pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, zajistí mateřská škola Rozárka vydání přihlášek v budově školy ve dnech:

  • středa      03. 04. 2019  od 10.00h do 12.00h
  • středa      17. 04. 2019  od 10.00h do 12.00h

 

Sběr přihlášek proběhne v MŠ:

  • čtvrtek    02. 05. 2019    od 10.00 do 14.00h
  • pátek      03. 05. 2019     od 10.00 do 12.00h

Rodiče nebo jiný zákonný zástupce dítěte přinesou osobně k zápisu vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte do MŠ s razítkem lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz.