Zápis do MŠ Rozárka 2021/2022

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

 1. Fáze – Vydávání přihlášek 01 – 30. dubna 2021

Přihlášku pro zápis dítěte do MŠ je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek:

 1. Elektronické vydávání přihlášky

Na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu PDF.

 1. Vyzvednutí na OŠML

Na odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám 3, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00h

Kontakty:

tel: 542 172 179

 1. Fáze – Sběr přihlášek 03. a 04. května 2021

            Mimořádná opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2021/2022

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy: s2d6f5h
 • e-mailem: ms.hercikova@volny.cz  s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou
 • osobně do poštovní schránky na budově MŠ

Doklady k zápisu:

 • Rodný list – kopii
 • Místo trvalého pobytu dítěte – doloženo Čestné prohlášení
 • Doložení řádného očkování dítěte – Potvrzení s razítkem od lékaře

Další bližší důležité informace k podání žádosti najdete na www.zapisdoms.brno.cz

 1. Fáze – Přijímací řízení od 17. května 2021